Kontakt

Voditelj projekta

Elena Grgurić, dipl. oec.

e-mail: elena.grguric@opcina-viskovo.hr
tel: 051 / 503 – 780

Koordinator na projektu